Double Dragon Liondance

De Chinese leeuwendans

De Chinese leeuwendans, het gezicht van elke traditionele Kung fu school

Fan Ch’ing Ming, Overturn the Manchus and restore the Ming.

De Leeuwendans is een excuus om de vechtkunst te leren. De leeuwendans vormt een belangrijke traditie in China en de Chinese vechtkunsten. Het is een belangrijk onderdeel van festiviteiten, zoals Chinees Nieuwjaar, openingen van restaurants, winkels en vechtkunst gala’s. Indien de leeuwendans wordt opgevoerd, brengt de leeuwendans Geluk, Voorspoed en Vrede. Hoewel leeuwen van nature niet in China voorkomen, kwamen zij dit land vermoedelijk binnen via de beroemde Zijderoute. Heersers van de landen, die tegenwoordig Iran en Afghanistan heten, stuurden leeuwen naar de Chinese Keizers als geschenk, met de bedoeling rechten te verwerven om met de Zijderoute – kooplieden handel te drijven. De leeuwendans dateert uit de tijd van de Han dynastie 205 BC – 220 AD. en bereikte gedurende de Tang dynastie 716 – 907 een hoogtepunt. Toen werd de leeuwendans vooral uitgevoerd bij religieuze feesten.

De leeuwendans drong ook door tot Korea, Japan en Indonesie, waar leeuwen evenmin inheems zijn. Daar worden de dansen niet exact het zelfde uitgevoerd, maar het onderliggende symbolisme lijkt wel sterk op elkaar. In de beginne werd de leeuw, “Nien Shou, of nieuw-jaar beest”, genoemd. Er bestaan verschillende leeuwenkoppen in een verscheidenheid van maten en kleuren. Voor ons zijn er maar drie van belang, en dat zijn de:

  • Rode leeuwenkop of Hsing Shih, “de Ontwakende leeuw”, vernoemd naar Kuan Kung, de beschermheer van het Chinese Kung fu
  • De Witte leeuwenkop (de kleur is eigenlijk geel) of Jui Shih, “de Geluk brengende leeuw”, vernoemd naar Liu Pei
  • En de Zwarte leeuwenkop of Meng Shih, “de Stoutmoedige leeuw”, en vernoemd naar Chang Fei.

Te samen vormen zij “de drie gezworen bloedbroeders van de persiktuin.” Dit is niet de afbeelding die je overal ziet hangen van Kuan Kung, dat is de zittende Kuan Kung, met achter hem zijn zoon Kuan Ping en zijn vriend en zwaarddrager Chow Cheng.

De huidige leeuwendans, zoals we die nu kennen, is ontstaan gedurende de vroege periode van de Noord – Sung dynastie 960 – 1126 AD. Deze nieuwe vorm van de leeuwendans is ontwikkeld door meester Yang Hsien Ch’ iang, door de vechtkunst erbij te betrekken.

Meester Yang, was een bewoner van de Chekiang provincie en woonde in het Westelijk deel van de stad Lin-Han, in een gedeelte wat bekend stond als Huang-Sha-Yang. Deze nieuwe vorm van de leeuwendans, werd genoemd naar de stad waar het werd ontwikkeld;

Huang Sha Shih Tzu.

Omdat meester Yang een soldaat was en bekend met de drum, legde hij gelijk de fundatie van het gebruik van de gong, klapper en de bekkens als begeleidings instrumenten bij de leeuwendans.

Deze imiteren de verschillende stijlen van signalering, die de soldaten gebruikten om bepaalde boodschappen te velde over te dragen. Waarschijnlijk, is dit de reden, dat het ritme van trommels, overal ter wereld met elkaar overeen komen. Het geluid van de trommel, moet het symbolische gebrul van de leeuw voorstellen en dat is ook de reden dat de drum of Ta Shih Ku centraal staat tijdens de leeuwendans. De bekkens of Ch’a – ch’a, de gong of T’ung – lo (grote) of Hsiao – lo (kleine) en evt.andere instrumenten volgen de drum.

Scroll to Top